Logo Hebog Peniarth

Archebion ac anfonebau

Os ydych yn bwriadu gosod archeb gyda Chanolfan Peniarth yn fuan, ac eisiau derbyn anfoneb cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol, bydd angen i chi archebucyn dydd Llun 16 Mawrth 2020 os gwelwch yn dda, er mwyn i'r Swyddfa Gyllid gael amser i brosesu pob anfoneb.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Gwydion Wynne,

Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth