Logo Hebog Peniarth

Tric a Chlic

Cynllun ffoneg synthetig gwreiddiol a deniadol yn y Gymraeg.

Hanfod cynllun ffoneg synthetig yw addysgu sain llythrennau, yna cyfuno'r seiniau (adeiladu i ddarllen a segmentu seiniau (adeiladu) i ddarllen a segmentu seiniau (torri) i sillafu.